Sviatosť zmierenia a pokánia (spoveď)

Podmienky:

– spytovanie svedomia pred spoveďou
– v rámci spovede vyznanie všetkých ťažkých hriechov – úplné a jasné
– úprimná ľútosť
– predsavzatie sa zmeniť k lepšiemu
– vykonanie skutku pokánia
Termíny:
pondelok – piatok: pol hodinu pred svätou omšou.  Zmena vyhradená.
na prvý piatok mesiaca: od 17.00 do 18.00 hod. spovedajú viacerí kňazi
pred sviatkami: podľa aktuálnych farských oznamov
na požiadanie kedykoľvek, ak to bude realizovateľné vzhľadom na situáciu
   a aktuálne možnosti…
doma: chorých a starých, ktorí nevládzu prísť do kostola, a majú záujem,
   spovedáme pravidelne u nich doma