Sviatosť manželstva

Podmienky:

Absolvovanie predmanželskej prípravy, splnenie úradných požiadaviek, prijatie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženie si samotnej sviatosti manželstva v kostole.

Postup:

1.  najneskôr 3 mesiace pred sobášom: Na predmanželskú prípravu sa zaregistrujte na konkrétny termín buď v UPC alebo domanzelstva.sk . Prihlásiť sa na prípravu je možné kedykoľvek – najlepšie pol roka až rok pred plánovaným sobášom. Následne nám prinesiete potvrdenie o jej absolvovaní, ktoré Vám tam automaticky vystavia.

2.  najneskôr 3 mesiace pred sobášom: Po absolvovaní prípravy obidvaja snúbenci – slobodne a po zrelej úvahe – prídu osobne požiadať na faru o prijatie sviatosti manželstva v úradných hodinách . Tu Vám poskytneme ďalšie potrebné informácie a radi zodpovieme na Vaše prípadné otázky. Na prvé stretnutie podľa možností prineste so sebou: potvrdenie o absolvovaní prípravy a krstné listy (nie staršie ako 6 mesiacov ku dňu sobáša).

3.  najneskôr 3 mesiace pred sobášom: Keď už máte potvrdený  dátum sobáša na fare, treba vyplniť tlačivo žiadosti o manželstvo aj na Matričnom úrade BA – Nové Mesto, 2. poschodie, číslo dverí 216, 217, 218. Treba mať pri sebe iba OP a rodný list, cudzinci aj iné doklady. Kontakt: Miestny úrad, Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, zastávka: Polus City Center. tel. 02/49253262 a 02/44 258 883. Úradné hodiny: pondelok a streda: 8.00 – 12.00, 13.00 -17.00, piatok: 8.00 – 12.00.

4.  najneskôr 3 mesiace pred sobášom: Poštou alebo osobne doručiť na farský úrad údaje o svedkoch a potvrdené tlačivo z matričného úradu.

5.  v týždni pred sobášom:  Pristúpiť k sviatosti pokánia (ak ste boli na 1. sv. prijímaní).

6.  v týždni pred sobášom:  Samotný nácvik obradu s kňazom, ktorý Vás bude sobášiť.

Čas konania sobášneho obradu:

Sobášne obrady je možné v našom kostole realizovať len v sobotu o 16.00 hod.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania na ceste Vášho spoločného života.