Posvätný rád

Tri stupne: diakonát (diakon), presbyterát (kňaz), episkopát (biskup).Podmienkysviatosť posvätného rádu je vysluhovaná tým, ktorých pre túto službu povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musí byť predtým absolvovaná duchovná formácia v kňazskom seminári a teologické štúdium na bohosloveckej fakulte.