Birmovka

Sviatosť birmovania – dospievajúci

 

Podmienky

  • birmovanec reálne býva na území našej farnosti, alebo navštevuje pravidelne náš kostol alebo navštevuje  školu na území našej farnosti (ŠPMNDaG, ZŠ Za kasárňou, ŽŠ Odborárska, ZŠ Riazanská, OA Račianska)
  • birmovanec v roku 2015/2016 bude navštevovať 8. alebo vyšší ročník resp. terciu alebo vyšší ročník
  • absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy v ročníkoch: 1. – aktuálny ročník
  • pravidelná účasť na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok
  • životný štýl primeraný kresťanskému presvedčeniu
  • pravidelná účasť na stretnutiach a aktivitách pre birmovancoch
  • vyplnená a odovzdaná prihláška a krstný list do stanoveného termínu

 

Prihlasovanie

jún 2015

  • čitateľne a úplne vyplnenú a podpísanú prihlášku (birmovancom aj rodičom )prinesie birmovanec na farský úrad v čase úradných hodín alebo po niektorej svätej omši najneskôr do konca júna.

Prihlasovanie bude prebiehať do stanoveného termínu:  30.06.2015. Po tomto termíne už prihlasovanie nebude možné!!!

Slávnosť (birmovka)

jún 2016

  • je to predpokladaný termín. Arcibiskupský úrad nám potvrdí čas v priebehu roka 2015. Definitívny termín tu uverejníme akonáhle bude fixne stanovený.

 

 

Sviatosť birmovania dospelých

Viď informácie v sekcii Katechumeni