Birmovanie

V súčasnosti sa skupina 27 mladých chlapcov a dievčat pripravuje v našej farnosti na prijatie sviatosti birmovania. Jej vyslúženie bolo pre koronakrízu odložené a očakáva sa v závere školského roka 2020/2021. 

Stretnutia birmovancov prebiehajú v dvoch skupinách, pričom jedna má v pondelok o 17.00 hod. stretko a potom účasť na svätej omši o 18.00 hod. Druhá skupina má v piatok o 18.00 hod. účasť na svätej omši a potom stretko.

Nové prihlasovanie a začiatok novej prípravy na birmovku je plánované na september 2021.

 

Podmienky pre birmovancov

  • birmovanec reálne býva na území našej farnosti, alebo navštevuje pravidelne náš kostol alebo navštevuje  školu na území našej farnosti (ŠPMNDaG, ZŠ Za kasárňou, ŽŠ Odborárska, ZŠ Riazanská, OA Račianska)
  • birmovanec aktuálne navštevuje 8. alebo vyšší ročník resp. terciu alebo vyšší ročník školy
  • birmovanec je prihlásený a chodí na hodiny náboženskej výchovy v škole
  • pravidelná účasť na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok
  • životný štýl primeraný kresťanskému presvedčeniu
  • pravidelná účasť na stretnutiach a aktivitách pre birmovancoch