Rok 2017 vo fotografii

Prehľad aktivít farnosti vo fotografiách si môžete pripomenúť tu 2017_foto