PORIADOK PRI BOHOSLUŽBÁCH- aktualizácia

Od stredy 3. júna prichádza k novým úpravám verejného slávenia svätých omší.
Počas bohoslužieb musia mať ich návštevníci i naďalej na tvári rúško.
Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Povinná zostáva i dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Sväté prijímanie bude podávané do rúk, je potrebné dodržať rozostup 2 metrov.
Vo vnútri kostola sa bude sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom vo všetkých laviciach, čo nám opäť umožní zásadne zvýšiť kapacitu kostola. Z tohto dôvodu už nebudeme vydávať miestenky na sväté omše.
Kostol sa otvorí vždy 30 minút pred svätou omšou. Bude umožnená aj spoločná modlitba posvätného ruženca.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať 30 minút pred svätou omšou.
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIA.