POĎAKOVANIE

Ďakujeme v mene rodičov malej Sofinky za dar, ktorý bol vyzbieraný ako ovocie tvorivých dielní v našej farnosti. Celkovo sme na rehabilitáciu Sofinky vyzbierali 1300 EUR.Poďakovanie chceme sprostredkovať aj zo strany sestričky Ráchel. Dielo sestier v Jarovnici sme podporili z farnosti celkovou sumou 2087 EUR a 76 centov.