NOVOKŇAZ DANIEL- foto

Prišiel medzi nás novokňaz Daniel Kremnický, ktorý strávil v našej farnosti pastoračný ročník. Slávil svätú omšu a udelil nám novokňazské požehnanie. Foto nájdete tu https://photos.app.goo.gl/VZhRYrPbAEeBtVLd9