Modlitby otcov

Modlitby otcov sa konajú každý druhý utorok o 20.00.

Viac o modlitbách otcov nájdete tu.