MIRO2018-foto

Začiatkom januára sme mali zhodnotenie roka a vyhlásenie súťaže Miništrant roka 2018. MIRO2018