KC Marianka

Ako máme vo zvyku, v sobotu pred Kvetnou nedeľou, zídeme sa v Marianke na večernej modlitbe krížovej cesty. Stretneme sa pri prvom zastavení v sobotu o 20.00. Krížová cesta je zároveň aj aktivitou pre birmovancov.