FOTOKLUB

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografiu na fotografovanie témy mesiaca máj: Jeden deň našej farnosti.
Fotografujte miesta, činnosti, alebo osoby patriace do našej farnosti. Cieľom je zachytenie okamihov pestrého života nášho farského spoločenstva.
Fotografujte v týždni od 21. 5. do 27. 5. 2018
Fotografie, vo vysokom rozlíšení, jednotlivé zábery v max. počte 3 kusy, alebo sériu max. 5 kusov posielajte do 30. 5. 2018, na adresu farskyfotoklub@gmail.com
Výber fotografií pre výstavu vrátane autorskej diskusie sa uskutoční dňa 3.6.2018 od 15:00 do 17:00 v pastoračnom centre. Vybrané fotografie budú vystavené v pastoračnom centre, počas celých letných prázdnin.
Odborná porota vyberie najlepšie fotografie v dvoch kategóriách: Séria fotografií a Jednotlivá fotografia.