FARSKÝ SPLAV

Tohtoročný Farský light splav rieky Morava plánujeme na termín 13. a 14. júla. Kto má záujem, môže sa záväzne s poplatkom 10 EUR na osobu nahlásiť na fare.