FARSKÝ FOTOKLUB POZÝVA

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografiu na fotografovanie prázdninovej témy Odraz viery na náhrobných kameňoch, hroboch Bratislavských cintorínov.

Fotografujte počas letných prázdnin na Bratislavských* cintorínoch. Náhrobný kameň je ako most medzi večnosťou a prítomnosťou. Vyjadrenie viery, ale i beznádeje. Ako ovplyvňuje viera/nevera nápisy na náhrobných kameňoch a čo všetko ešte tieto nápisy a tvary vyjadrujú?
 
Fotografie vo vysokom rozlíšení v max. počte 5 kusov posielajte do 14.9.2018 na adresu farskyfotoklub@gmail.com. Výber fotografi í pre výstavu a autorská diskusia k zaslaným fotografiám prebehne 16.9.2018 o 15:00 v Pastoračnom centre. Výstava vybraných fotografií, hodnotenie odbornej poroty bude dňa 23.9.2018.
 
* ak sa počas prázdnin nebudete zdržiavať v Bratislave a nájdete na svojich cestách zaujímavé miesta zodpovedajúce našej téme, pošlite fotografie aj z iných miest, ako z Bratislavy.