Farský fotoklub- Krížové cesty

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografi u na fotografovanie témy pôstneho obdobia: Krížová cesta. Zadaním je prostredníctvom fotografií znázorniť príbeh krížovej cesty.
Ku každému zastaveniu pošlite jednu fotografiu v maximálnej kvalite. Môžete nafotiť ľubovoľný počet zastavení, 1 – 15. Fotografie, maximálne 15 obrázkov posielajte do 17.3.2018, na adresu farskyfotoklub@gmail.com