Aktuálne farské oznamy

na 25. nedeľu v cezročnom období – 20. septembra 2020

 

nedeľa 20. septembra – 25. nedeľa v cezročnom období

JG* 7.30 hod. za Božiu pomoc v rodine

LU 9.00 hod. za farníkov

LU 10.30 hod. za Božiu pomoc pre Vojtecha a Máriu s rodinou

JG* 12.00 hod. + Alojz (svätá omša po pohrebe)

LU 18.00 hod. za duše v očistci

AL 20.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

pondelok 21. septembra – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

LU 7.00 hod. za Božiu pomoc v rodine

JG 18.00 hod. + Mária

 

utorok 22. septembra

JG 7.00 hod. + Martin, Mária, Rozália

LU* 18.00 hod. + Mária

 

streda 23. septembra – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

LU 7.00 hod. za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Kláru

JG 18.00 hod. za obrátenie neveriacich členov rodiny

 

štvrtok 24. septembra

JG* 7.00 hod. + Jozef a Anna a ich dcéra Zdenka

AL 18.00 hod. + Margita, Peter, Zlatica, Anton, Irena

 

piatok 25. septembra – Výročie posviacky nášho farského kostola, slávnosť

LU 7.00 hod. za chorých a zomierajúcich

LU 18.00 hod. na poďakovanie za 60 rokov života Márie

 

sobota 26. septembra

JG 8.00 hod. + Renáta

18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre novomanželov Michala a Silviu

 

nedeľa 27. septembra – 26. nedeľa v cezročnom období

JG 7.30 hod. + Michal a rodičia

LU 9.00 hod. za farníkov

LU 10.30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ondreja a Janu s rodinou

JG 12.00 hod. za Božiu pomoc a uzdravenie pre manžela Emila

AL* 18.00 hod. za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Katarínu s rodinou

AL 20.00 hod. + Alžbeta

 

Pravidelné duchovné akcie v našej farnosti:

 • v pondelok o 19.00 hod. – mládežnícky ruženec
 • v utorok o 19.00 hod. – modlitby otcov
 • vo štvrtok po večernej svätej omši – adorácia do 20.00 hod.

 

Minulú nedeľu sa pri zbierke na pomoc kresťanom žijúcim vo Svätej zemi vyzbieralo v našej farnosti 1.565,42 €. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Srdečná a úprimná vďaka patrí všetkým ochotným farníkom, ktorí v sobotu prišli pomôcť s upratovaním kostola a úpravou okolia pred hodovou slávnosťou.

Úmysly svätých omší na mesiac október budeme zapisovať v pondelok 21. septembra po večernej svätej omši vo farskej kancelárii.

Od minulej nedele, keď sme informovali o hroziacich vážnych protiepidemiologických opatreniach, sa situácia posunula dopredu a pre bohoslužby bol vytvorený osobitný semafor. Bratislava sa momentálne nachádza v červenej zóne. Preto:

 • budeme uplatňovať šachovnicové sedenie v kostole a v priestore pastoračného centra (pričom rodina  z jednej domácnosti môže sedieť vedľa seba),
 • svätá omša v nedeľu o 7.30 hod. bude odporúčaná pre seniorov a bude recitovaná,
 • budeme zachovávať odstupové vzdialenosti pri miništrovaní, pri státí v kostole a v priestore pred kostolom, kde bude počas nedieľ zabezpečené lepšie ozvučenie,
 • obmedzíme spoločný spev a viac využijeme inštrumentálnu organovú hudbu a sólový spev organistky, nebude spievať spevokol – ani detský
 • zabezpečili sme automatické bezdotykové aplikovanie dezinfekcie pri vstupe do kostola.

Prosíme a vyzývame k rešpektovaniu týchto opatrení. Naďalej platia základné podmienky: nosenie rúška v kostole, nepodávanie si rúk pri znaku pokoja, prijatie svätého prijímania na ruku, prázdne sväteničky, nepoužívanie spoločných knižiek a predmetov.

Tento týždeň budeme sláviť 21. výročie posvätenia nášho farského kostola. Vzhľadom na súčasnú situáciu budú farské hody tento rok zamerané viac duchovne a obmedzí sa ich spoločenský rozmer.

 • Hodová vigília bude vo štvrtok večer. Adorácia bude moderovaná a o 19.30 hod. sa počas nej budeme spoločne modliť ruženec za našu farnosť.
 • V piatok je deň výročia posviacky. Po večernej svätej omši bude hudobno-poetické pásmo Zuzany Eperješiovej z Košíc s názvom „Kráľovná (z) rodiny“, na ktoré srdečne pozývame.
 • V sobotu večer o 18.00 hod. budú sláviť svätú omšu kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti. Spoločné občerstvenie sa nebude konať.
 • V nedeľu pri slávnostnej hodovej svätej omši o 10.30 hod. predstavíme a požehnáme nový erb farnosti. Popoludní od 15.00 do 17.00 hod. budú za dobrého počasia vonku pre deti aktivity a hry (tiež bez občerstvenia).

Budúcu nedeľu sa bude konať farská hodová ofera. Jej výťažok použijeme na novú informačnú tabuľu pred kostol a tiež začneme šetriť na nový sedes pre kňaza a miništrantov.

Od 23. septembra do 1. novembra sa uskutoční pro-life kampaň „40 dní za život“. Pokojná modlitbová prítomnosť pred Ružinovskou nemocnicou v Bratislave má svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Bližšie informácie sú na stránke 40dnizazivot.sk.