Aktuálne farské oznamy

na 3. pôstnu nedeľu – 7. marca 2021

 

nedeľa 7. marca – 3. pôstna nedeľa – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

JG LIVE 9.00 hod. za Božie požehnanie a ochranu pre starostlivú rodinu: Janko, Peter a Ivetka

AL LIVE 10.00 hod. za farníkov

LU* LIVE 11.00 hod. + otec František a brat Zdenko

LU LIVE 17.00 hod. Krížová cesta s adoráciou

 

pondelok 8. marca

JG súkromne za zdravie a Božie požehnanie pre Eleonóru

LU LIVE 18.00 hod. + členovia rodiny

 

utorok 9. marca

LU súkromne za uzdravenie a Božiu pomoc pre brata Dionýza, sestru Editu a celú rodinu

JG LIVE 18.00 hod. za posilnenie viery v rodine

 

streda 10. marca – Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave, sviatok

JG súkromne + Mária Gálová

LU* LIVE 18.00 hod. + Oto s rodičmi

 

štvrtok 11. marca

LU TV LUX + rodičia Príkopskí a Szaboví

JG LIVE 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre mamičku a syna

PR LIVE 18.30 hod. Eucharistická adorácia

 

piatok 12. marca

JG súkromne za duše v očistci

LU LIVE 18.00 hod. za Božie požehnanie, ochranu a vieru pre Moniku

 

sobota 13. marca

LU súkromne za Janu a Martina s deťmi a za rodiny z oboch strán

JG* LIVE 18.00 hod. + manžel a rodičia z oboch strán a ostatná rodina

 

nedeľa 14. marca – 4. pôstna nedeľa – LAETARE – NEDEĽA RADOSTI

JG LIVE 9.00 hod. za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Branislava a Jozefa

AL LIVE 10.00 hod. za Božiu blízkosť, pomoc a potrebné milosti pre Viktóriu

LU LIVE 11.00 hod. + Edmund

LU LIVE 17.00 hod. Krížová cesta

 

Všetky sväté omše uvedené v rozpise budú bez účasti verejnosti. Označenie LIVE znamená, že svätú omšu je možné sledovať online na Youtube kanáli. Do vyhľadávania treba zadať heslo „farský fotoklub“ a zvoliť možnosť NAŽIVO.

 

Naživo cez Youtube kanál vysielame sväté omše:

  • každý deň od pondelka do soboty o 18.00 hod.
  • v nedele o 9.00 hod., 10.00 hod. a 11.00 hod.

Kto by mal záujem individuálne prijať sväté prijímanie alebo by sa chcel vyspovedať, môže nás kontaktovať a dohodneme konkrétny termín. Prosíme, aby ste sa ohlásili aspoň deň vopred.

K prežívaniu pôstneho obdobia patrí pobožnosť krížovej cesty. Za súčasného stavu sa ju modlíme každú pôstnu nedeľu online o 17.00 hod. Dnes večer bude krížová cesta z kostola spojená s adoráciou a pobožnosťou na prvú nedeľu mesiaca. Budúcu nedeľu sa chceme modliť online detskú krížovú cestu. Rodiny s deťmi, ktoré by sa chceli zapojiť, prosíme, aby sa nám prihlásili.

V pondelok o 20.00 hod. bude online modlitba posvätného ruženca. Link na pripojenie je možné si vyžiadať.

V utorok o 19.00 hod. budú online modlitby otcov.

Vo štvrtok bude večerná svätá omša zakončená adoráciou.

Keďže prežívame Rok sv. Jozefa a 19. marca oslávime jeho sviatok, od stredy 10. marca sa na konci každej svätej omše budeme modliť Deviatnik k sv. Jozefovi.

Do pôstneho obdobia každoročne zapadá dobročinné podujatie Podeľme sa! – pôstna polievka. Tento rok sa nemôže uskutočniť spoločne vo farnosti, ale jeho organizátor – Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do pôstnej polievky v rodine. Ušetrené a darované financie chcú použiť na výstavbu jednoduchých bytových jednotiek pre chudobné a ohrozené rodiny v spolupráci s kňazom Petrom Gombitom a zariadením Oáza v Bernátovciach pri Košiciach.

V mesiaci marec každoročne prebieha celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa. Jej posolstvom je vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť za svoj vlastný život i za životy našich blízkych. Túto myšlienku je možné podporiť kúpou virtuálnej bielej stužky na webovej stránke 25marec.sk a najmä nosením bielej stužky na odeve, ktorá navonok vyjadruje náš postoj, že život je dar.