Aktuálne farské oznamy

na 18. nedeľu v cezročnom období – 2. augusta 2020

 

nedeľa 2. augusta – 18. nedeľa v cezročnom období – PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

LU 7.30 hod. + Ľudmila

LU 9.00 hod. za farníkov

LU 10.30 hod. na poďakovanie za 40 rokov manželstva

LU 16.00 hod. Začiatok adorácie – Korunka

LU 17.00 hod. Ruženec a zakončenie adorácie

JG 18.00 hod. za Božiu pomoc a uzdravenie ťažko chorej manželky Marcely

AL 20.00 hod. + rodičia z oboch strán (Anna, Anton, Štefan, Irena)

 

pondelok 3. augusta

LU 18.00 hod. + manžel Peter

 

utorok 4. augusta – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

LU 7.00 hod. + Rozália a Bohumír

JG 18.00 hod. na poďakovanie za 12 rokov manželstva Libora a Lenky

 

streda 5. augusta

JG 18.00 hod. na poďakovanie za 20 rokov manželstva Miroslava a Lujzy Zahradníkových

 

štvrtok 6. augusta – Premenenie Pána, sviatok – PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

JG 7.00 hod. za Božiu pomoc pre mamičku v požehnanom stave a jej dieťatko

JG 18.00 hod. prosba o príhovor Panny Márie a za obrátenie synov Mária, Michala a Pavla

 

piatok 7. augusta – PRVÝ PIATOK V MESIACI

JG 7.00 hod. voľný úmysel

LU 18.00 hod. za členov Ružencového spoločenstva

 

sobota 8. augusta – Sv. Dominika, kňaza, spomienka

JG 8.00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Juraja

JG 18.00 hod. + matka Mária

 

nedeľa 9. augusta – 19. nedeľa v cezročnom období

JG 7.30 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

LU 9.00 hod. + Michal

LU 10.30 hod. za farníkov

AL 18.00 hod. + otec Juraj a ďalší zomrelí z rodiny

AL 20.00 hod. za odpustenie v rodine

 

Dnešnú nedeľu 2. augusta môžeme v katedrálach, bazilikách, farských a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaným skutkom je nábožná návšteva kostola v tento deň spojená s modlitbou Otče nášVerím v Boha. Ďalšími podmienkami je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a snažiť sa vyhýbať príležitostiam aj k ľahkým hriechom.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 16.00 hod. sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva začne adorácia, ktorá sa o 17.00 hod. zakončí ružencom a eucharistickým požehnaním.

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 minút pred každou svätou omšou v týždni ráno aj večer. Na prvý piatok bude možnosť prijať sviatosť zmierenia od 17.00 hod. a potom aj počas večernej svätej omše. Na prvý piatok bude aj ranná svätá omša o 7.00 hod., ktorá rovnako ako večerná bude zakončená prvopiatkovou eucharistickou poklonou. Na prvý piatok dopoludnia navštívime chorých v domácnostiach.