FARSKÁ PÚŤ

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na farskú púť po Čechách, aby do konca mája zaplatili zvyšok sumy za púť. Ak by sa niekto ešte chcel pridať, zostalo ešte niekoľko voľných miest.