DETSKÉ FARSKÉ LETO

Prosím rodičov, ktorých deti sa zúčastnia Detského farského leta, aby do konca júna zaplatili poplatok 99 EUR.Kartičku na dopravu tento rok netreba.