CELONOČNÁ ADORÁCIA

Poklona pri Božom hrobe bude celonočná. Začne na Veľký piatok o 20,00 hod. a potrvá do 19,00 hod nasledujúceho dňa. Prosíme Vás, aby ste sa zapísali na zoznam celonočnej adorácie na stolíku pri východe z kostola. Milodary z Božieho hrobu sú určené na podporu sakrálnych stavieb vo Svätej zemi.

V sobotu ráno sa budeme o 8.00 spoločne modliť ranné chvály zo žaltára.