Pobožnosti

Celodenná poklona
3. októbra v čase od 8:00 do 18:00.
Eucharistická adorácia
každý štvrtok po večernej sv. omši tichá adorácia od 18.30 až do 20.00, vo štvrtok pred prvým piatkom moderovaná 
Prvopiatková pobožnosť
každý prvý piatok po rannej i večernej sv. omši
Adorácia na Prvú nedeľu v mesiaci
o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca, tichá adorácia, o 17.45 Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
Spoločná modlitba ruženca
každý deň o 6:25 a 17:25.
Mariánske pobožnosti
Fatimská sobota: prvá sobota v mesiaci o 7:30.
Večeradlo: každú stredu o 17:00.
Liturgia hodín
každú stredu po rannej sv.omši (Ranné chvály) a po večernej sv. omši (Vešpery)
Pobožnosť Krížovej cesty
Krížová cesta počas pôstu:Piatok 17,15 hod. /mládež farnosti, rodiny farnosti, otcovia rodín, seniori/
Nedeľa 17,15 hod. /kňazi, Modlitby matiek – za nenarodené deti a ich rodičov/
Nedeľa 21,00 hod. /vysokoškoláci/