BIRMOVKA

Birmovka v našej farnosti podľa oznámenia otca arcibiskupa bude v sobotu 6. októbra 2018 o 15.00.