BIRMOVANCI

Od septembra začíname prípravu birmovancov. Prvé stretnutie je naplánované na piatok 13. septembra počas a po sv. omši o 18.00.