Birmovanci-zmena január a február

Termíny birmovaneckých katechéz v jnuári a februári sa menia, nakoľko v januári bude v pôvodnom termíne ples a vo februári polročné prázdniny.

Nové termíny: 
27. január o 19:19
10. február o 19:19

Staré termíny, ktoré rušíme:
20. január
3. február