BIRMOVANCI-aktivity+

Pre birmovancov máme pripravené okrem katechéz a stretiek aj tzv. aktivity+.
28. marec: Pešia púť za kňazov ku hrobu blahoslaveného Titusa Zemana do Vajnor
10. apríl: Krížová cesta v prírode
1. mája: Pešia púť do Marianky