BIRMOVKA

Príprava birmovancov bude pokračovať od septembra. Predpokladaný termín birmovky je sobota 14. november o 10.00.

1. SV. PRIJÍMANIE – foto aktualizované

V sobotu 20. júna pristúpila k 1. sv. prijímaniu prvá skupina detí. Výber z foto nájdete tu https://photos.app.goo.gl/ghbe3RfmEkAHuB446
Všetky fotografie v plnej kvalite si môžete pozrieť a stiahnuť tu https://photos.app.goo.gl/RbJ7a29G3dHUj1ky6.

V sobotu 27. júna pristúpila k 1. sv. prijímaniu druhá skupina detí. Výber z foto nájdete tu https://photos.app.goo.gl/3BfxoTzX7WioiVvcA
Všetky fotografie v plnej kvalite si môžete pozrieť a stiahnuť tu https://photos.app.goo.gl/XHbbEiuHVFGrMYuR6

PLES- foto

8. februára sa uskutočnil Farský ples na Mladej Garde. Výber z foto nájdete tu https://photos.app.goo.gl/C3gwc5vUNv8EYTZY6 Zvyšok desiatok fotografií posielame na výžiadanie kvôli ochrane súkromia iba účastníkom plesu. Môžete si o ne požiadať na adrese joko@q7.sk

PORIADOK PRI BOHOSLUŽBÁCH- aktualizácia

Od stredy 10. júna prichádza k novým úpravám verejného slávenia svätých omší.
Počas bohoslužieb musia mať ich návštevníci i naďalej na tvári rúško.
Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja.
Povinná zostáva i dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
Sväté prijímanie bude podávané do rúk, je potrebné dodržať rozostup 2 metrov.
Kostol sa otvorí vždy 30 minút pred svätou omšou. Bude umožnená aj spoločná modlitba posvätného ruženca.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať 30 minút pred svätou omšou.
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIA.