PLES

Pozývame na farský ples, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 na Mladej Garde. Prosíme prípadných sponzorov (firmy alebo súkromné osoby) o podporu. Sponzorské lístky (50EUR za 1 lístok) sa predávajú do 11.12. rovnakou formou ako vlani, cez portál www.rezervovane.sk/teplicka.  Štandardný predaj lístkov zacne od 11.12. 00:00. Tešíme sa na všetkých farníkov a hostí.

PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ

Spoločná predvianočná spoveď s viacerými kňazmi v našej farnosti je naplánovaná na nedeľu 22.12 od 15.00 do 18.00. Chorých budeme spovedať v piatok 20. decembra dopoludnia. Nahlásiť ich môžete v sakristii.

RORÁTY

Počas adventného obdobia slávime v utorky naše pravidelné roráty. Svätá omša bude začínať o 6.30 hod. a po nej sú deti pozvané na raňajky na fare.

FARSKÁ BRIGÁDA

Farská predvianočná brigáda sa uskutoční v sobotu 14.12. od 9:00 hod. Srdečne na ňu pozývame.

ZBIERKA CHARITA

Minulotýždňová zbierka na potreby Slovenskej katolíckej charity vyniesla sumu 1632,19 eur. Pán Boh zaplať za váš milodar.

BIRMOVANCI-termín stretiek

Stretká začínajú podľa dohody vždy o 16:45.
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Jánošovcami, pondelkové termíny: 30.9., 14.10., 11.11., 2.12. /zvyšok bude doplnený neskôr/
Termíny pre stretká birmovancov s manželmi Ostrožlíkovcami, utorkové termíny: 24.9., 8.10., 12.11., 10.12., 14.1., 11.2., 10.3., 21.4. 19.5. 9.6.