DOBRÁ NOVINA

Naši koledníci vykoledovali v našej farnosti na pomoc deťom v Afrike 865 EUR. Ďakujeme štedrým darcom aj koledníkom!

POĎAKOVANIE

Ďakujeme v mene rodičov malej Sofinky za dar, ktorý bol vyzbieraný ako ovocie tvorivých dielní v našej farnosti. Celkovo sme na rehabilitáciu Sofinky vyzbierali 1300 EUR.Poďakovanie chceme sprostredkovať aj zo strany sestričky Ráchel. Dielo sestier v Jarovnici sme podporili z farnosti celkovou sumou 2087 EUR a 76 centov.

MARTINSKÉ HODY

Pozývame na tradičné 9. Svätomartinské hody v našej farnosti. Uskutočnia sa v sobotu 10. novembra o 19.00 v pastoračnom centre. V cene lístka 13 EUR na osobu je zahrnutá večera- kačica, lokše, kapusta a víno. Tešíme sa na vás.