FARSKÝ FOTOKLUB POZÝVA

Farský fotoklub pozýva všetkých záujemcov o tvorivú fotografiu na fotografovanie prázdninovej témy Odraz viery na náhrobných kameňoch, hroboch Bratislavských cintorínov.

[Read more…]

BIRMOVKA

Birmovka v našej farnosti podľa oznámenia otca arcibiskupa bude v sobotu 6. októbra 2018 o 15.00.

VYSVIACKA A PRIMÍCIE- foto

16. júna vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský 3 nových diakonov a jedného novokňaza. Medzi nimi aj Petra Repka a za kňaza Tomáša Vlčeka. Výber z fotografií z vysviacky z TK KBS nájdete tu 2018_Vysviacka. Fotografie z primičnej svätej omše 17. júna nájdete tu 2018_Primicie

FARSKÁ PÚŤ

Prosíme účastníkov Farskej púte do Poľska a Litvy, aby do konca júna nahlásili potrebné údaje a doplatili zvyšnú sumu.

DETSKÉ FARSKÉ LETO

Prosím rodičov, ktorých deti sa zúčastnia Detského farského leta, aby do konca júna zaplatili poplatok 99 EUR.Kartičku na dopravu tento rok netreba.

BODKA ZA LETOM

Tohtoročná Bodka za letom pre rodiny s malými deťmi sa uskutoční 7.-9. septembra v Šaštíne. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na fare.

Farská púť 2018

V roku 2018 budeme ako farnosť putovať po stopách Božieho milosrdenstva, navštívime miesta spojené so životom svätej Faustíny Kowalskej v Poľsku i vo Vilniuse v Litve. Navštívime aj horu krížov v Litve a miesto novodobého Eucharistického zázraku v poľskej Skolke. Púť plánujeme 16.-20. augusta. Jej cena je 295 Eur na osobu. Nahlasovať sa môžete v kancelárii, alebo sakristii. Je potrebné nahlásiť údaje, kontakt a následne zaplatiť v hotovosti zálohu vo výške 100 EUR. Viac informácií si môžete stiahnuť tu Polsko-Litva program