Aktuálne oznamy

21.1.2019 – 27.1.2019

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Agnesy, panny a mučenice /spomienka/

Utorok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka /spomienka/

Streda:Sv. Jána Almužníka, biskupa  /spomienka/

štvrtok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi /spomienka/ 

Piatok:Obrátenie sv. apoštola Pavla /sviatok/

Sobota: Sv. Timoteja a Títa, biskupov /spomienka/

MO A KATECHÉZA. V utorok o 19.00 bude katechéza pre dospelých pripravujúcich sa na sviatosti a o 20.00 Modlitby otcov. 

FARSKÁ PÚŤ. V dňoch 8. až 11. augusta chystáme farskú púť po krásach Čiech. Navštívime Prahu, Český Krumlov, Telč a viaceré iné pekné miesta. Cena 5 dňového zájazdu je 175 EUR a záujemcovia sa môžu nahlásť s potrebnými údajmi a zálohou 100 EUR na fare. Pri východe z kostola nájdete podrobné informácie.

PLES. V sobotu 9. februára sa uskutoční náš farský ples. Chceme poprosiť, ak by niekto chcel podporiť túto akciu vhodnou cenou do tomboly, môžete ju priniesť na faru. Ďakujeme!

KARNEVAL. V nedeľu 17. februára od 15.30 do 17.00 plánujeme v pastoračnom centre Detský karneval. Pozývame deti a rodičov.

KATEDRÁLA. V stredu 23. januára 2019 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.

HMM.Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitebné trojdnie.Viac informácií nájdete na plagáte.

Pondelok 7:00 JK +manžel Milan, rodičia a ost. rodina
18:00 PK Za BP pre Janka a Emíliu
Utorok 7:00 EJ Za BP pre rodinu Tomanovú
18:00 JK + manželka Anna rod. z oboch strán a svatovci
Streda 7:00 JK Za BP pre celú rodinu
18:00 PK + Koloman
Štvrtok 7:00 EJ + Alojz, Štefánia, Valéria a Zuzana
18:00 JK + kmotor, tety a strýkovia
Piatok 7:00 PK + Juloslav, Anna, Michal a Jozef
18:00 AL + Helena a Rudolf
Sobota 7:00 PK Poďakovanie pri životnom jubileu Pavlínky
18:00 EJ + rodičia, krstní rodičia a brat Ján
III. Nedeľa cez rok 7:30 JK Za uzdravenie syna
9:00 PK Za farníkov
10:30 PK Za BP pre Tomáša
12:00 EJ + rodičia z oboch strán Peter, Alžbeta, Ján, Melánia
18:00 EJ + rodičia
20:00 AL + Matúš