Aktuálne oznamy

XXIV. nedeľa v období cez rok

16.9.2019 – 22.9.2019

 

BRIGÁDA. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli na predhodovej brigáde vo farnosti.

NPZZ. Pozývame všetkých podporiť Národný pochod za život osobnou účasťou. Jeho hlavná časť začne v nedeľu 22. septembra od 13.30 na Námestí slobody. Podrobný program a sprievodné akcie sú uverejnené na našej internetovej stránke.

INTENCIE. Oddnes zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace október a november.

ZMENA PORIADKU SV. OMŠÍ. Od 1. septembra bola zriadená v našom susedstve nová farnosť Sv. Jozefa. Zároveň od 1. júla už nemáme vo farnosti stáleho pána kaplána. Počet kňazov v našej diecéze sa začína znižovať, preto sa počas celého roka modlíme za nové duchovné povolania. V našej farnosti máme počas týždňa 18 svätých omší. Od 1. okóbra príde k redukucii o jednu nedeľnú svätú omšu. Z dlhodobého hľadiska sa ukázala ako najmenej navštevovaná svätá omša ráno o 7.30. Ostatné sväté omše vrátane dvoch počas zýždňa sa pokúsime i napriek popísaným skutočnostiam zachovať. Prosíme o porozumenie k tomuto kroku.

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov /spomienka/

Štvrtok: Sv. Januára, biskupa mučeníka /spomienka/

Piatok: Sv. Ondreja Kima Taegona, Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov, mučeníkov /spomienka/

Sobota: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu /sviatok/

Pondelok

7:00

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Albínu a ochranu Panny Márie

18:00

EJ

Za duše v očistci

Utorok

7:00

JK

Za zdravie, Božiu pomoc a dary DS pre vnuka Petra

18:00

EJ

Za Božiu pomoc pre manžela a deti s rodinami

Streda

7:00

EJ

+ Viliam, Helena, Mária a Július

18:00

JK

+ Martuška

Štvrtok

7:00

JK

+ manžel Miroslav, rodičia Ján a Mária, Anton a Brigita

18:00

EJ

+ rodičia z oboch strán a manželka Margita

Piatok

7:00

JK

+ rodičia z oboch strán

18:00

EJ

Za Božiu pomoc pre synov, Janku a vnuka Matúša

Sobota

7:00

EJ

+ Renáta

18:00

AL

Za dary DS pre celú rodinu a za zdravie pre starých rodičov

XXV. Nedeľa v období cez rok

7:30

EJ

Za zdravie, B. pomoc a ochranu pre Moniku, Ľudmilu a súrodencov s rodinami

9:00

EJ

+ manžel Ján, bratia Ján a Emil a rodičia

10:30

JK

Za farníkov

12:00

JK

Na úmysel celebranta

18:00

AL

+ Lýdia , Viktor a starí rodičia, poďakovanie Bohu za zdravie pre Mateja, Zuzanu a vnúčatá