Aktuálne oznamy

XXXII. nedeľa v období cez rok

11.11.2019 – 17.11.2019

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Martina z Tours, biskupa, hl. patróna arcidiecézy /sviatok/

Utorok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka /spomienka/

Piatok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi /spomienka/

Pondelok

7:00

JK

Za zdravie, BP a ochranu PM pre Moniku, Ľudmilu a súrodencov s rodinami

18:00

EJ

Za Božiu pomoc pre Martina a Dominiku

Utorok

7:00

EJ

Za Božiu pomoc pre Martu a ostatnú rodinu

18:00

JD

+ Vojtech a rodičia

Streda

7:00

EJ

+ Václav, Matilda a starí rodičia

18:00

AL

+ Anežka, Ján, Júlia, Imrich a Anna

Štvrtok

7:00

JK

Za živých členov rodiny

18:00

EJ

+ manžel Vladimír, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok

7:00

EJ

Za zomrelých členov rodiny

18:00

 

Za Božiu pomoc pre brata s rodinou

Sobota

7:00

EJ

Za vyliečenie zo závislosti

18:00

EJ

+ Ľudovít

XXXIII. Nedeľa v období cez rok

9:00

EJ

Poďakovanie za 32 r. manželstva a prosba o požehnanie do ďalších rokov

10:30

EJ

Za ochranu a požehnanie pre Alžbety a ostatných členov rodiny

12:00

EJ

Za nové kňazské povolania

18:00

AL

Za Božiu pomoc v škole pre Andreja

20:00

AL

Na úmysel celebranta

ZBIERKA. Dnes je tradičná diecézna Svätomartinská zbierka. V tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

MINIŠTROVANIE. Pozývame chlapcov všetkých vekových kategórií, aby sa pridali k spoločenstvu miništrantov v našej farnosti. Okrem služby pri sv. omšiach sa miništranti pravidelne stretávajú aj na spoločnom futbale vždy v piatok po večernej sv. omši v telocvični ZŠ Riazanská. Bližšie informácie sú na nástenke.

ÚMYSLY. Na budúcu nedeľu budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiace december a január.