Aktuálne oznamy

15.1.2018 – 21.1.2018

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Antona, opáta /Spomienka/

PLES. Už o týždeň sa uskutoční náš Farský ples so začiatkom o 18:30h. Kto by chcel prispieť darom do tomboly, môže ho priniesť na farský úrad. Na farský ples sa vypredalo 228 lístkov. Kapacita sály nám nedovoľuje pridať ďalšie miesta, ale ponúkame možnosť nahlásiť sa v sakristii (alebo mailom) ako náhradník. Ak by niekto z účastníkov nemohol z vážnych dôvodov prísť, skúsime zabezpečiť predaj lístkov náhradníkom podla poradia.

MIRO 2017.  V nedeľu 4.2. sa uskutoční vyhlásenie MIRO 2017 /Miništrant roku 2017/. Stretneme sa o 14.30, následne strávime čas v Národnom bowlingovom centre a na fare sa potom uskutoční odovzdávanie ocenení a tradičná pizza párty. Chlapcov treba zapísať na zoznam v sakristii.

PRVOPRÍJAMJÚCI. V sobotu 20. januára o 15.00 sa uskutoční svätá omša pre prvopríjmajúcich a ich rodičov.

BIRMOVANCI. V sobotu 27. januára o tradičnom čase 19:19 sa uskutoční svätá omša s katechézou pre birmovancov.

KARNEVAL. V nedeľu 28. januára od 15.00 do 17.00 sa v pastoračnom centre uskutoční detský fašiangový karneval. Pozývame všetky deti!

Pondelok 7:00 EJ + rodičia Vojtech a Jozef
18:00 PK + rodičia Anna a Jozef
Utorok 7:00 PK Za zdravie a BP pre Vladimíra a rodinu
18:00 EJ Za BP pre rodinu, rodičov a 5 detí
Streda 7:00 EJ + rodičia, manžel a brat
18:00 PK + Pavol
Štvrtok 7:00 PK + Štefan
18:00 EJ + rodičia Rudolf a Irena
Piatok 7:00 JK Poďakovanie PB za službu kostolníka
18:00 PK + rodičia Augustín, Mária a starí rodičia
Sobota 7:00 PK + Alžbeta
15.00 JK Na úmysel celebranta
18:00 EJ + Vierka
II. Nedeľa         v cezročnom období 7:30 PK Za zdravie, BP, dary DS a ochranu PM pre Pavlínku
9:00 JK Za farníkov
10:30 JK + manželka Viera
12:00 PK + rodičia Ján a Mária a starí rodičia z oboch strán
18:00 EJ + manžel Milan, rodičia z oboch strán a ostatní členovia rodiny
20:00 EJ + Viera a Tatiana