Aktuálne oznamy

Farské oznamy
II. pôstna nedeľa
9.3.2020 – 15.3.2020

Liturgický kalendár:
Utorok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina /sviatok/
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Pondelok

7:00

JK

+ mama Mária a sestra Janka

18:00

JK

Za dar krstu pre vnučku

Utorok

7:00

JK

+ Štefan

 

AL

+ manžel Štefan, Patrik, rodičia z oboch strán a ostatná rodina

Streda

 

JK

+ dcéra Michaela

 

JK

+ manželia Drahomír a Kamila

Štvrtok

 

JK

+ manželka, jej sestra a rodičia

 

AL

Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a rodinu

Piatok

 

AL

+ Alojz, Ján, Štefan a Margita

 

JK

+ rodičia Helena, Jozef a Ivan

Sobota

 

JK

+ Bartolomej, Margita a rodičia

     
 

MB

+ rodičia

Tretia pôstna nedeľa

 

JK

Za farníkov

 

JK

Na úmysel celebranta

 

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

AL

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Juraja a ich dieťa

 

AL

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Juraja

STRETKO. Pozývame chlapcov vo veku od 6 do 12 rokov na stretko dnes o 15.45 hod. na fare.

ADORÁCIA. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude moderovaná eucharistická adorácia.

BIRMOVANCI. V piatok pri sv. omši bude katechéza pre birmovancov.

PRVOPRÍJMAJÚCI. V sobotu o 15.00 bude záverečná svätá omša pre prvopríjmajúcich a ich rodičov spojená s krstom detí.