Aktuálne oznamy

Farské oznamy

III. nedeľa po narodení Pána

13.1.2020 – 19.1.2020

Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Antona, opáta /spomienka/

Pondelok

7:00

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika

18:00

EJ

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta, Ľudovíta a ich rodiny

Utorok

7:00

EJ

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu

18:00

EJ

+ Oto

Streda

7:00

EJ

+ Alojz, Valéria, Zuzana a Marián

18:00

AL

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mateja a Paulu, deti a ostatných jubilantov

Štvrtok

7:00

EJ

Za B. požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Evu s rodinou

18:00

AL

+ rodičia Rudolf a Irena

Piatok

7:00

EJ

+ starí rodičia z oboch strán a teta Anna a Katarína

18:00

AL

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Agnesu s rodinou

Sobota

7:00

EJ

Za Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre rodinu

18:00

EJ

+ rodičia Jozef, Anna a krstní rodičia

II. nedeľa v cezročnom období

9:00

EJ

+ Ondrej, Michal, Mária a ich rodičia

10:30

EJ

+ Ján

12:00

EJ

+ Terézia, Lukáš a Michal

18:00

AL

Za šťastný pôrod, zdravie a Božiu pomoc

20:00

AL

Za Božiu pomoc pre Zuzku

DN. Počas koledníckej akcie Dobrá novina sa v našej farnosti vykoledovalo celkovo 1172,97 EUR. Ďakujeme!

ÚMYSLY. Od budúcej nedele budeme po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na mesiace február, marec a apríl.

SWAP. Pozývame na náš prvý farský swap, ktorý sa uskutoční v Pastoračnom centre v sobotu, 18.1. od 15.00  do 17.00.  Swap je alternatívny spôsob získavania „nových“ vecí, cieľom je vymeniť svoje oblečenie za nové kúsky, a tak oblečenie vrátiť späť do obehu. 

KARNEVAL. V nedeľu 26. januára od 15.00 do 17.00 plánujeme v pastoračnom centre detský karneval. Tešíme sa na spoločne strávený čas.