Aktuálne oznamy

Farské oznamy
VI. nedeľa v cezročnom období
17.2.2020 – 23.2.2020

Liturgický kalendár:
Sobota: Katedra sv. Petra, apoštola /sviatok/

Pondelok

7:00

AL

+ bratia Jozef a Ján

18:00

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu

Utorok

7:00

JK

+ manžel Karol, Agneša, Ján, Magdaléna a Koloman

18:00

EJ

+ rodičia, sestry a švagrovia

Streda

7:00

EJ

+ syn Ladislav

18:00

AL

+ Mária a Pavol

Štvrtok

7:00

EJ

Za zdravie, B. pomoc a ochranu Panny Márie pre Bibianu a rodinu

18:00

AL

Za posilnenie viery v rodine

Piatok

7:00

EJ

Za B. ochranu, dar zdravia a dary Ducha Svätého pre Andreu a Marka

18:00

AL

+ Elena a Jozef

Sobota

7:00

EJ

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Eleonóru s rodinou

18:00

EJ

+ rodičia Alojz, Ema a Elena

VII. nedeľa v cezročnom období

9:00

EJ

+ manžel Jozef (20. výročie)

10:30

EJ

+ rodičia z oboch strán

12:00

EJ

+ Anna a Eva

18:00

AL

+ František a rodičia

20:00

AL

+ rodičia a ich súrodenci

STRETKÁ. Pozývame všetky dievčatá vo veku 10-12 rokov na stretká v našej farnosti. Prvé stretko sa uskutoční budúcu nedeľu 23.2. o 15:00-16:30 na fare.

DFL. V dňoch 16.-22. augusta plánujeme Detské farské leto. Tento rok pôjdeme do Šaštína. Deti je potrebné nahlásiť do konca apríla elektronicky prostredníctvom farskej stránky. Cena zostáva nezmená- 99 EUR na osobu.

FARSKÁ PÚŤ. V dňoch 23.-29. augusta chystáme farskú púť do Medjugorja. V programe je aj kúpanie mora, návšteva Mostaru a Kravických vodopádov, poprípade podľa dohody aj Plitvických jazier. Cena púte je 215 EUR na osobu. Záväzne so zálohou 100 EUR sa môžete prihlásiť do konca marca. Presný program nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

2 PERCENTÁ. Ak by ste mohli a chceli podporiť niektoré aktivity v našej farnosti, môžete tak urobiť aj darovaním 2 percent z daní pre o.z. Hexadron. 
Kto by chcel prispieť na činnosť o.z. Hexadron 2% z daní, môže si tlačivo stiahnuť z facebookovej stránky občianskeho združenie https://www.facebook.com/hexadron O.z. Hexadron podporuje detský vedecký team Hexadron, spoluorganizuje farský ples, korčuľovanie, podporuje podľa možností ďalšie farské akcie ako Detský tábor, Bodku za letom, Memoriál Branislava Bukovského. Ďakujeme!