Aktuálne oznamy

19.11.2018 – 25.11.2018

Liturgický kalendár:

Streda: Obetovanie Panny Márie /spomienka/

Štvrtok: Sv. Cecílie, panny a mučenice /spomienka/

Sobota: Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov/spomienka/

SV. MARTIN. Počas minulotýždňovej svätomartinskej zbierky sa celkovo vyzbieralo 2 368,00 EUR.Za vaše dary Pán Boh zaplať.

HRAVÁ NEDEĽA.Na budúcu nedeľu, 25.11. vás pozývame o 15:00 hod. do pastoračného centra na akciu „hravá nedeľa“. K dispozícii budú desiatky spoločenských hier, ale priniesť si môžete aj svoje vlastné. Cieľom je stráviť spoločný čas, zabaviť sa a prehĺbiť vzťahy. Vítaní sú všetci.

Pondelok 7:00 EJ Poďakovanie a prosba o BP pre rodiny
18:00 PK + Alžbeta, Dionýz a Anežka
 

Utorok

7:00 PK + mama Alžbeta, otec Vladimír, Jiřina a ost. rodina
18:00 EJ + Ján a rodičia
Streda 7:00 PK + Vierka
18:00 EJ + rodičia, st. rodičia a brat Michal
Štvrtok 7:00 EJ + Jozef
18:00 PK + manžel Zdenko
Piatok 7:00 PK + Terézia, Michal a Lukáš
18:00 EJ + rodičia, st. rodičia a teta Anna
Sobota 7:00 JK Za BP a dary DS pre Eleonóru a Emíliu
18:00 EJ + rodičia Jozef a Jolana, brat a švagor
Krista Kráľa 7:30 EJ Za zdravie a BP pre Petra s rodinou
9:00 EJ + otec Pavol a st. rodičia Mária, Vojtech a Peter
10:30 EJ Na úmysel celebranta
12:00 PK Poďakovanie za 17 a 44 rokov života a prosba o BP, pomoc a ochranu pre celú rodinu
18:00 PK + Ľudovít
20:00 PK Za BP pre sestru Vieru