Aktuálne oznamy

23.4.2018 – 29.4.2018

Liturgický kalendár:

pondelok: sv. vojtecha, biskuap a mučeníka /spomienka/

streda: sv. marka, evanjelistu /sviatok/

MO.V utorok o 20.00 budú tradičné modlitby otcov.

1.MÁJ.Ako máme vo zvyku, 1. mája (ak nám to počasie dovolí) budeme putovať pešo do Marianky. Odchod bude o 9.00 od kostola na Peknej ceste. Na púť sú osobitne pozvaní birmovanci.

Pondelok 7:00 EJ + Emanuel a deti
18:00 PK Za manžela, rodičov z oboch strán a súrodencov
Utorok 7:00 PK + rodičia Helena a Ján, strýko Anton a sestra Eva
18:00 EJ + Margita, Ľudmila, Albína, Štefan a Alojz
Streda 7:00 EJ za Maximiliána a jeho rodinu
18:00 PK + sestra Janka
Štvrtok 7:00 PK + mama Anna, otec Ladislav a teta Veronika
18:00 EJ + rodičia Lukáš a Agneša, súrodenci Pavol, Stanislav a Milan
Piatok 7:00 PK Poďakovanie za 75.rokov života (Jaroslav)
18:00 EJ + Vladimíra
Sobota 7:00 PK Za Božie požehnanie pre manžela Juraja
18:00 EJ Za zdravie a božie požehnanie pre Sabínu
V. Veľkonočná nedeľa 7:30 EJ Za zdravie a BP pre diakona Petra
9:00 EJ Za zdravie a BP pre mamu Máriu
10:30 EJ Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti
12:00 PK + František, Júlia, Vierka, Jana, Dušan, Ján, teta Anna a rodina Koreňová a Žáková
18:00 PK + Jozef, Anna, Terézia a Edmund
20:00 PK + rodina Breštenská