Aktuálne oznamy

20.5.2019 – 26.5.2019

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky /spomienka/

Pondelok

7:00

EJ

+ syn Ján a manžel

18:00

JK

+ Mária

Utorok

7:00

JK

+ rodičia Alžbeta a Vladimír a krstná mama Jiřina a ost. Zosnulá rodina

18:00

EJ

+ Viliam

Streda

7:00

JK

+ Margita a Ján, Miloš a Marcel

18:00

EJ

+ rodičia Milana a Jozefína

Štvrtok

7:00

EJ

Za zdravie a BP pre rodinu

18:00

PK

+ otcovia Peter, Alexander a Jozef

Piatok

7:00

JK

+ súrodenci Rudolf, Peter, Terézia a Júlia

18:00

PK

Za BP a dary DS pre členov rodiny Márie

Sobota

7:00

JK

Za BP, dary DS a ochranu Panny Márie pre Marianu

18:00

PK

+ Ivan

VI. Veľkonočná nedeľa

7:30

PK

Poďakovanie za dar birmovky a prosba o BP pre birmovnú mamu a dcéru

9:00

JK

Za farníkov

10:30

JK

Na UC

12:00

PK

+ Vierka

18:00

EJ

+ manželka Anna a rodičia z oboch strán

20:00

AL

+ Alžbeta, Pavol a ost. rodina

SEMINÁR. Pri zbierke na kňazský seminár sa v našej farnosti vyzbieralo 1358,29 EUR. Za vaše dary Pán Boh zaplať.

INTENCIE. Od budúcej nedele budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl, august a september.

SPLAV. Tento rok plánujeme opäť farský splav rieky Morava na 2. a 3. augusta. Cena na osobu je 10 EUR a prihlásiť sa možno do 15. júna.

BODKA. Tohtoročná Bodka za letom sa uskutoční od 29.8. do 1.9. v Rajeckých Tepliciach. Je určená pre rodiny s malými deťmi. Prihlásiť sa môžete do 15. júna. Tešíme sa na vás.