Aktuálne oznamy

24.9.2018 – 30.9.2018

Liturgický kalendár:

Streda:Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov /spomienka/

Štvrtok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza /spomienka/

Piatok:Sv. Václava, mučeníka /spomienka/

Sobota: Sv. Michala, archanjela /sviatok/

RUŽENEC. Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Pri jeho spoločnej modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky pre seba, alebo zosnulých. Povzbudzujeme vás teda v tomto mesiaci aj k aktívnej účasti na tejto modlitbe, či už v kostole pred sv. omšou, alebo v rodinách a spoločenstvách.

AUKCIA. Z aukcie, ktorej výťažok bude venovaný diecéze Kahama v Tanzánii, sa vďaka vašej štedrosti podarilo vyzbierať celkovo 3514 EUR. Ďakujeme!

ŠARKANIÁDA. V prípade dobrého počasia sa o týždeň, v nedeľu 30. septembra od 15.30 uskutoční na Kuchajde Fraská Šarkaniáda, na ktorú vás pozývame.

FFK. Farský fotoklub vás pozýva do pastoračného centra na výstavu fotografií na tému Odraz viery na náhrobných kameňoch, hroboch nielen Bratislavských cintorínov. Zároveň máte možnosť  svojím hlasovaním ohodnotiť, ako sa zúčastneným fotografom z našej farnosti podarilo naplniť zadanie.  Bližšie informácie o spôsobe hlasovania nájdete v pastoračnom centre. Uzávierka hlasovania je po poslednej nedeľnej sv. omši. (23.9.2018)

MM.Hnutie Modlitby matiek pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia od 28. do 30. 9. v Kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ulici. Viac informácií nájdete na výveske.

Pondelok 7:00 PK Za zdravie a BP pre duch. otca Rastislava a bohuznámych kňazov
18:00 EJ + manžel Michal, rodičia z oboch strán a súrodenci Magdaléna, Jozef a Mária
 

Utorok

7:00 JK + rodičia a ost. členovia rodiny
18:00 EJ + rodičia Karol a Klotilda, sestry Mária a Klára a zať František
Streda 7:00 JK + rodičia Albert a Serafína a sestra Helena
18:00 EJ + rodičia Rudolf, Julián a syn Jozef a st. rodičia z oboch strán
Štvrtok 7:00 JK Za BP pre manželov Danielu a Michala a dcéru Kristínku
18:00 PK Za BP pre Janku a Martinka
Piatok 7:00 PK + rodičia anna a Karol
18:00 JK Za zdravie a BP pre Máriu, Matúša s rodinou a ostatnú rodinu
Sobota 7:00 JK + Michal a rodičia
18:00 TH + Michal
XXVI. nedeľa 7:30 JK + manžel, rodičia a brat
9:00 JK Za farníkov
10:30 JK Za zdravie a BP pre Nelku
12:00 PK Za BP pre Tomáša a jeho rodinu a B. pomoc v práci
18:00 PK Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu
20:00 PK + manžel Štefan, dcéra Mária a rodičia z oboch strán