Aktuálne oznamy

9.7.2018 – 15.7.2018

Liturgický kalendár:

Streda: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy /sviatok/

Pondelok 18:00 EJ + manžel Dominik, rodičia Augustín a Mária a ostatná rodina
Utorok 7:00 JK Za zdravie a BP pre Jána, Gabrielu ich 3 deti a 10 vnúčat
Streda 18:00 JK Poďakovanie za 30 rokov manželstva a BP pre celú rodinu
Štvrtok 7:00 EJ + Anna, Mária, Vilma a Júlia
Piatok 18:00 PK + rodičia Mária a Ján a starí rodičia, syn
Sobota 18:00 PK Za členov a dobrodincov Konferencie sv. Vincenta de Paul
XV. nedeľa 7:30 PK Za BP pre bohuznámych
9:00 JK Za zdravie pre mamu Emu a dcéru Evičku
10:30 JK Za farníkov
18:00 PK Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu