Aktuálne oznamy

Farské oznamy
VII. veľkonočná nedeľa
25.5.2020 – 31.5.2020

Liturgický kalendár:
Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza /spomienka/
Piatok: Sv. Pavla VI., pápeža /spomienka/
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého /slávnosť/

Pondelok

7:00

EJ

+ manželka Anna a rodičia Štefan a Rozália

18:00

JK

+ rodina

Utorok

7:00

JK

Za uzdravenie zo závislosti

18:00

EJ

+ Tibor

Streda

7:00

EJ

+ dcéra Michaela

18:00

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

Štvrtok

7:00

JK

Za uzdravenie brata Jozefa

18:00

EJ

+ rodičia Emília a Ondrej a otec Jozef

Piatok

7:00

JK

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

18:00

EJ

+ rodičia Anna a Štefan

Sobota

7:00

EJ

+ Alžbeta

18:00

EJ

+ Pavol a ostatní členovia rodiny

Zoslanie Ducha Svätého

9:00

JK

Za farníkov

10:30

JK

Na úmysel celebranta

12:00

EJ

+ rodina z oboch strán

18:00

AL

+ Václav

20:00

AL

+ Imrich

ZBIERKA. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Vopred Pán Boh zaplať za váš milodar.