Aktuálne oznamy

18.3.2019 – 24.3.2019

Liturgický kalendár:

UT: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie /slávnosť/

Pondelok

7:00

JK

+manžel, rodičia z oboch strán a súrodenci

18:00

EJ

Za zdravie Anny a jej rodiny

Utorok

7:00

JK

Poďakovanie za zdravie Andreja

18:00

PK

+ manžel Jozef, rodičia Adela a Ján

Streda

7:00

JK

Za BP a pomoc v starobe pre mamu Albínu

18:00

PK

+ rodičia a st. rodičia z oboch strán

Štvrtok

7:00

EJ

+ Alojz, Ján, Elena, Marián

18:00

JK

Za zdravie a BP pre rodičov

Piatok

7:00

JK

+ rodičia a st. rodičia z oboch strán

18:00

PK

Za obrátenie syna Ondreja a dar viery v rodine

Sobota

7:00

JK

+ Ľudmila, Agnesa, Martina, Štefan a Viliam

18:00

PK

+ kňazi Gusto, Karol, Branislav a diakon Emil

III. Pôstna Nedeľa

7:30

PK

+ Michal

9:00

TV

Za BP a pokoj v rodine a zdravie pre Jozefa

10:30

TV

Poďakovanie za 85 rokov života Alžbety

12:00

TV

+ Peter

18:00

TV

Za zdravie a BP pre Jána a Oľgu

20:00

AL

+ rodičia Anna a Mikuláš a st. rodičia z oboch strán

CHARITA.Pri zbierke na charitu sa v našej farnosti vyzbieralo 1986,55 EUR. Za vaše dary Pán Boh zaplať.

MO. V utorok o 19.00 bude katechéza pre dospelých a o 20.00 modlitby otcov. 

MINORITI. Budúcu nedeľu pri všetkých svätých omšiach nás navštívia bratia minoriti. Cieľom ich návštevy bude katechéza o minoristských mučeníkoch, ktorých relikvie sa nachádzajú v našom kostole. Môžeme to vnímať aj ako pôstnu duchovnú obnovu.

PÚŤ.Naši mladí chystajú v sobotu 13. apríla, teda v sobotu pred Kvetnou nedeľou pešiu púť k hrobu bl. Titusa Zemana do Vajnor obetovanú za duchovné povolania v našej diecéze. Odchádzať budeme od kostola o 8.30 a o 12.00 budeme mať vo farskom kostole vo Vajnoroch sv. omšu. Pozývame vás na túto púť či už pešo, alebo sa k nám môžete pridať na sv. omši vo Vajnoroch.

KC.Pozývame vás na modlitbu netradičnej krížovej cesty, spojenej s poznávaním utrpenia zaujímavých osobností v uliciach Bratislavy. Pôjde o náročnejšiu trasu 17km s približnou dĺžkou trvania 5,5 hod. Pôjdeme v sobotu 30.3. a začínať sa bude pred hasičskou zbrojnicou na Hálkovej ulici o12.00, skončíme na Bratislavskom hrade. Ďalšie informácie sú na facebookovej stránke hike&bike.