Aktivity farnosti počas pôstu

Prinášame dátumový prehľad aktivít farnosti kvôli lepšiemu plánovaniu času.

23.3. Memoriál BB + večer Podeľme sa, pôstna polievka pre núdznych
24.3. Duchovná obnova počas nedeľných sv. omší s bratmi minoritmi
30.3. HikeAndBike: krížová cesta po meste
6.4. Farská brigáda
do 6.4.2019 zaslanie fotografií, ktoré znázorňujú jednotlivé zastavenia krížovej cesty
7.4.2019 výber fotografií pre krížovú cestu farského fotoklubu, ktorá sa uskutoční 12.4.2019
11.4. Duchovná obnova s Don Jozefom Luscoňom SDB na tému duchovných povolaní a bl. Tutusa Zemana- 18.00
13.4. Pešia púť mladých na hrob bl. Titusa Zemana- dopoludnia
13.4. Večerná krížová cesta v Marianke
14.4. Spoločná svätá spoveď
19.4. Veľkopiatočná krížová cesta v prírode

Okrem toho vždy v piatok  v nedeľu pred večernými svätými omšami modlitba krížovej cesty.