7 Kristových slov na kríži

V piatok 23. marca po večernej sv. omši, ktorá bude obetovaná za zosnulého pána farára Bukovského, bude v našej farnosti krásny koncert Sedem Kristových slov na kríži. Pozývame na tento nevšedný hudobnoslovný zážitok. Vstupné bude ľubovoľné.