2 PERCENTÁ

Ak by ste mohli a chceli podporiť niektoré aktivity v našej farnosti, môžete tak urobiť aj darovaním 2 percent z daní pre o.z. Hexadron. 

Kto by chcel prispieť na činnosť o.z. Hexadron 2% z daní, môže si tlačivo stiahnuť z facebookovej stránky občianskeho združenie https://www.facebook.com/hexadron O.z. Hexadron podporuje detský vedecký team Hexadron, spoluorganizuje farský ples, korčuľovanie, podporuje podľa možností ďalšie farské akcie ako Detský tábor, Bodku za letom, Memoriál Branislava Bukovského. Ďakujeme!