1. sväté prijímanie

V sobotu 19. a 26. mája o 10:00h máme v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Nácvik detí bude:
1. skupina v stredu 16.5. o 14.30 a spoveď vo štvrtok 17.5. od 14.30.
2. skupina v stredu 23.5. o 14.30 a spoveď v piatok 25.5. od 14.30.