1. Sväté prijímanie- aktualizácia

Po konzultácii s katechétmi o pripravenosti detí a následne s vami ohľadom vhodného termínu, sme sa nakoniec rozhodli nasledovne:

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Za kasárňou a Riazanská bude 20. júna 2020 o 10,00 hod. Nácvik na 1. sv. prijímanie  bude vo štvrtok 18.6.2020 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 19.6.2020 o 14,30 hod.

Prvé sv. prijímanie detí zo škôl Odborárska a Teplická bude 27. júna 2020 o 10,00 hod.  Nácvik na 1. sv. prijímanie bude vo štvrtok 25.6.2020 o 14,30 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 26.6.2020 o 14,30 hod.

Pri slávnosti budeme rešpektovať pokyny hlavného hygienika SR, ktoré budú platné v tom čase. Deti i ostatní účastníci slávnosti budú mať povinné nosenie rúška. Do chrámu bude umožnený výlučne vstup dieťaťu, jeho rodičom a súrodencom. Deti nebudú vstupovať v sprievode, ale budú od začiatku na svojich určených miestach. Pri obrade nebudú mať sviece, ako je vo zvyku a nebude ani obetný sprievod. Ostatné podrobnosti s nimi preberieme na nácviku. Aj vzhľadom na vzniknutú situáciu vás prosíme o pochopenie pri oblečení detí. V chráme bude v tom čase už teplo, deti nech majú slávnostné, no primerané oblečenie, aby sme predišli zdravotným kolapsom. Prosím teda o upustenie od typu šiat svadobné, či inak mimoriadne.

Ak by niekomu z rôznych dôvodov tieto termíny nevyhovovali, je možné dieťa dať na 1. Sväté prijímanie v budúcom školskom roku /už bez absolvovania nových stretnutí/, poprípade ho dať v inej farnosti /potrebné potvrdenie vystavíme/.